Hegedyk 9 Sneek 8601 ZR +31 515 700 290

SET COVID-19 2.0
Beeldzorg eenvoudig gefinancierd via de nieuwe subsidie.
Mobiléa beeldzorg en beeldbellen

Bewezen opschaling met beeldzorg: Mobiléa

Binnenkort komt er 77 miljoen subsidie beschikbaar voor stimulering e-health. De vorige subsidie bedroeg 23 miljoen en was binnen enkele dagen vergeven. Met behulp van deze SET Covid 19 subsidie hebben we veel zorgorganisaties snel kunnen helpen bij het succesvol invoeren van beeldzorg.

Mobiléa staat voor pure eenvoud in beeldzorg. Steeds meer klanten herkennen de voordelen van Mobiléa en schalen succesvol met ons op. Zorg op locatie gecombineerd met zorg op afstand. Zowel in de VVT, VG, GGZ, HAP als andere zorgtypen. Via onze snelstart kan Mobiléa beeldzorg in 1 dag operationeel worden gemaakt en voldoet uw organisatie direct aan de veiligheidsnormen die gesteld worden vanuit de NEN 7510.

Voor meer uitleg over Mobiléa en de subsidieregeling kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel 0515 700 290 of mail naar info@mobilea.nl voor meer informatie.