Hegedyk 9 Sneek 8601 ZR +31 515 700 290

Mobiléa 3.0
Functionaliteit slim verbonden en ontsloten.
Mobiléa beeldzorg en beeldbellen

PROJECTOMSCHRIJVING

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten langer zelfredzaam thuis wonen. Ze zijn veelal kwetsbaar en begrijpen minder van internet. Zorg op afstand, zoals Mobiléa Beeldzorg 2.0, ondersteunt hen en helpt de zorg betaalbaar houden. Maar de veelvoud aan app’s en apparatuur creëert verwarring en veiligheidsrisico’s. Onderzoek met zorgorganisaties toont aan dat 1 zorgplatform dat voor ieder in de zorgdriehoek begrijpelijk werkt beter is. Met eenvoudige bediening en passend in de dagelijkse leefomgeving. 1 zorgplatform dat functies zoals alarmering, thuismeting, voeding en medicatie slim verbindt, inzage geeft in iemands zorgsituatie en escalaties vooraf leert herkennen. Informatie die je dus op het eerste oog niet ziet of op de juiste waarde kunt inschatten wordt door het registreren van feiten en het maken van een goede analyse sneller duidelijk. Dit ter ondersteuning in het werk van zorgprofessionals en mantelzorgers.