Loading...

Werken conform de NEN 7510 vereist de certificaten

Werken volgens de NEN 7510 normering is een eis in de zorg. Hoe kun je dit aantonen? Feitelijk alleen als je werkt met gecertificeerde bedrijven. Veelal wordt er aangegeven conform de eisen te werken, maar in de praktijk is dit eigenlijk onmogelijk. De normeringen raken zoveel onderdelen van je organisatie dat certificeren tevens de eenvoudigste weg is naar veiligheid. Het zelf bedenken van alle risico’s en in de organisatie neerzetten kost meer moeite. Daarnaast is er geen erkende controle gedaan conform de certificering.

Werken volgens de NEN 7510 is een eis in de zorg

De NEN 7510 en aanverwante certificeringen helpen een organisatie alle risico’s te benoemen en als organisatie beheersbaar te houden. Voorkomen is beter dan genezen. Er wordt in de zorg gewerkt met erg veel persoonlijke en gevoelige informatie. Informatie die uw clienten en patienten privé willen houden. De wereld wordt steeds complexer. Om de werking van software optimaal uit te nutten moet steeds vaker een diversiteit van gegevens tussen meerdere applicaties en/of apparatuur worden gekoppeld. Met één programma of applicatie ben je er niet.

Mobiléa adviseert in werken met Beeldzorg conform NEN 7510

Mobiléa investeert continu en jarenlang in haar certificering en opleiden van collega’s. Dit heeft als resultaat dat wij vanuit onze kennis nu een aanbod kunnen doen om zorgmedewerkers vanuit onze specialisatie Beeldzorg mee te nemen in een veilige werkwijze. Bewustwording van veilig werken in de zorg.

Zo ondersteunt Mobiléa u op het gebied van veilig werken in de zorg:

  • Bewustwording sessies “veilig Beeldzorg verlenen”

  • Kennis van en werken met NEN en ISO certificering

  • Veilig koppelen met o.a. ECD, telefonie en andere software

  • Toekomstbestendige zorgprocessen ontwikkelen op basis van NEN en ISO certificering

  • Verwerkersovereenkomsten vanuit de NEN en ISO certificering

  • Uw zorgorganisatie adviseren in veilig werken op basis van NEN en ISO certificering