Leeuwarderweg 72 Hegedyk 9 Sneek 8601 ZR +31 515 700 290

De nieuwe generatie.
Werkt op ieders smartphone, tablet en computer:

Privacy Policy Mobiléa (versie 1.0, mei 2018)


Wie we zijn
Mobiléa is de naam van het online zorgplatform om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Mobiléa B.V. is het bedrijf waar een team van ontwikkelaars, implementatiespecialisten, product/business developers en marketeers dagelijks in co-creatie met zorgorganisaties nieuwe functionaliteit ontwikkelt om op afstand zorg (ondersteunende) taken te kunnen verrichten.

Bezoek website en privacy
Mobiléa B.V. maakt gebruik van een website (www.mobilea.nl) om bezoekers te informeren en tevens om via deze website te kunnen inloggen op het zorgplatform. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een cookie om organisaties zoals bedrijven te herkennen die de website bezoeken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. De software plaatst een sessie ID cookie bij bezoekers. Deze cookie ‘leeft’ een half uur en is een first party cookie. Daarnaast kunnen bezoekers op de website een demo aanvragen. Deze aanvraag komt bij Mobiléa B.V. als email binnen. Op basis van de door de bezoeker zelf gegeven informatie wordt contact opgenomen. Indien de bezoeker voor Mobiléa B.V. een interessante prospect is of een klant wordt, dan worden de contactgegevens opgeslagen in een CRM-pakket. Hierin wordt alleen relevante informatie opgeslagen die van belang is voor het onderhouden van het zakelijk contact.

Informatie die u geeft op het zorgplatform en het gebruik hiervan
Zorgplatform Mobiléa heeft als doel cliënten in de zorg, zorgprofessionals en de familie, verwanten, mantelzorgers, vrienden en/of buren van de cliënten te ondersteunen in het zorgproces. Iedere deelnemer kan zelf bepalen welke persoonsgegevens zij wenst te delen op het platform. U kunt deze gegevens zelf invullen en weer verwijderen. We verzamelen alleen de informatie die u zelf tijdens het gebruiken van uw Mobiléa-account geeft. Het initiatief gaat van u uit. Alleen op deze manier kan de functionaliteit op u worden afgestemd en u echt van nut zijn. We delen alleen persoonlijke informatie met mensen die u zelf uitnodigt of via uw zorgorganisatie/regisseur laat uitnodigen. We verkopen of delen deze informatie niet aan derden zonder uw toestemming. Mobiléa werkt daarmee conform het principe 'Privacy by default': niets moet en is verplicht, tenzij de gebruiker of zijn/haar regisseur daar toestemming voor geeft. Vanzelfsprekend moet u zich wel identificeren indien u een betekenisvol gebruik wil maken van het netwerk. Anoniem deelnemen aan het zorgplatform is niet mogelijk.

Data opslag beveiliging zorgplatform
Veiligheid en privacy staan bovenaan bij zorgplatform Mobiléa. Medewerkers moeten zich altijd op twee manieren identificeren om toegang te krijgen tot het zorgplatform. Alle toeleveranciers worden pas toegelaten indien ze een verwerkersovereenkomst met ons hebben afgesloten. Informatie wordt niet gedeeld of opgeslagen op servers buiten Europa. Alle communicatie tussen de componenten die publiekelijk beschikbaar zijn gaan over een beveiligde verbinding, het zij HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) of Websocket Secure (WSS). Componenten die enkel intern zijn te bereiken gaan over TCP/IP, maar kunnen niet vanaf buiten worden benaderd.

Inzage gegevens
U heeft het recht van inzage, rectificatie of (onder bepaalde voorwaarden) verwijdering van de persoonsgegevens, op beperking van de verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft een klachtrecht indien u van mening bent dat Mobilea zich niet houdt aan de AVG.

Functionaliteit en bewaartermijn op zorgplatform
Mobiléa zorgplatform beschikt over functionaliteit via een eigen store. U bepaalt zelf welke functionaliteit u gebruikt en op welke manier. Alle functionaliteit is ontwikkeld vanuit de gedachte om u meer zelfredzaamheid en zorg op afstand te kunnen bieden. Aangezien Mobiléa een zorgplatform is dat een (potentieel kwetsbare) persoon moet ondersteunen in het zorgproces is het belangrijk dat het zorgvuldig kan worden ingezet.
Dit betekent dat een koppeling tussen het platform en een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), alarmering, leefstijlmonitoring, dwaaldetectie of andere ondersteunende zorgtechnologie mogelijk is, maar slechts kan worden gerealiseerd onder strikte (privacy) voorwaarden. Per toegevoegde technologie zal u altijd om nieuwe toestemming worden gevraagd, mocht deze koppeling gewenst worden.
Persoonsgegevens worden tijdens het gebruik bewaard om dienstbaar te zijn in het zorgproces. Zodra Mobiléa als zorgplatform niet meer actief wordt ingezet zullen de persoonsgegevens uit de actieve administratie worden verwijderd. Termijn is per snelst mogelijke datum, maar uiterlijk binnen vier weken, nadat de zorgorganisatie heeft aangegeven geen zorg meer aan de betreffende cliënt te verlenen of dat de betreffende zorgprofessional niet meer voor de organisatie werkt.
Contacten van de cliënt, zoals familie/vrienden/buren, die hebben aangegeven de cliënt te willen helpen kunnen zichzelf afmelden en direct daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Overige persoonsgegevens worden conform de AVG zo kort mogelijk bewaard als noodzakelijk is voor het doel waarmee deze zijn opgeslagen.

Veranderingen
We zullen dit document verder aanvullen aangezien er steeds nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. De veranderingen aan dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke wijzigingen ontvangt u een email op het email-adres dat u heeft gebruikt om u te registreren.

Vragen?
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via info(at)mobilea(dot)nl.Mobiléa beeldzorg en beeldbellen

1 BEELDBELLEN & CHATTEN

Mobiléa gaat verder dan een beeldbelgesprek. Zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en verwanten kunnen op een eenvoudige manier met elkaar beeldbellen, chatten, informatie en bestanden uitwisselen, ongeacht het device dat ze gebruiken. Nieuwe hardware is niet nodig.

 • Eén op één + multiparty (beeld)bellen.
 • Via email meedoen in een (beeld)zorggesprek.
 • Basisalarmering en 24/7 medische backup.
 • Zorgcentralefunctie wachtrij en doorschakeling.
 • Toont wanneer iemand online is of is geweest.
 • Optie voor het loggen en opnemen gesprekken.
 • Gemiste gesprekken reminder.

2 Zorg op afstand functionaliteit

Cliënten begeleiden, bij medicatie toediening, therapietrouw, post doornemen, contact met instanties, eten koken, enz. Elkaar zien, instructies tonen en via een vast of mobiel nummer iemand bijschakelen.

 • Delen en tonen van informatie via video, foto, documenten en handelingsprotocol.
Schermsturing en schermovername
Mogelijkheid voor een centrale agenda

3 Gesynchroniseerde agenda

Gesynchroniseerd met andere agenda’s kan ieder kostenefficiënt samenwerken. De cliënt/patiënt ondersteund met wek-/slaapservice, dagstructuur en reminders. In de gewone en simpel view. Afspraken zijn door elke medewerker in te plannen. Familie kan eenvoudig bij het zorgproces worden betrokken.

 • Coördinatie binnen de gehele zorgdriehoek.
 • Diversiteit aan rechten en rollen instelbaar.

4 Mobiléa Simpel + Launcher

De super eenvoudige interface en automatische lock op Android devices. Niet meer verdwalen in een veelvoud aan Apps. Met één of twee keer klikken contact via beeldbellen en chatten. Of uw favoriete spelletje spelen.

 • In co-creatie met zorgorganisaties ontwikkeld.
 • Simpel en dus eenvoudig in gebruik.


Schermsturing en schermovername
Mogelijkheid voor een centrale agenda

5 Veilige persoonlijke omgeving

Voor ieder de juiste functies, instellingen en contacten. Ook geschikt voor mensen met weinig digitale kennis.

 • Veilig conform de eisen van de zorg en wetgeving.
 • Gecertificeerd in overeenstemming met de eisen van de normen NEN 7510 en ISO 27001.

6 Dynamisch instelbaar op maat

Taal en tekstgrootte veranderen. Nieuwe functies geven. Rechten aanpassen. Routes en videokanalen aanreiken. Op de persoon meegroeiend of juist krimpend.

 • Functies en instellingen realtime op afstand aanpassen naar wens hulpbehoevende cliënt.
 • Optie voor het realtime koppelen aan een tolkenbureau.
Schermsturing en schermovername

Constructieve samenwerking in de zorgdriehoek:

Samen de zorg dragen.

Tussen cliënt en de zorg

Zorg op afstand. Kosten efficiëntie. Optimale personeelsinzet.

Tussen cliënt en de familie

Hulp op afstand. Snel en eenvoudig contact. Toegang tot informatie.

Tussen zorg en de familie

Betere contactopties. Efficiënte informatie deling. Mee kunnen helpen.

De zorgdriehoek.

Paul Blokhuis Staatssecretaris VWS

"Mensen die het moeilijk hebben moeten we helpen zodat ze zich thuisvoelen in onze samenleving en weer mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat we verbindingen leggen tussen mensen en zorg, die te vaak nog los van elkaar werken."

ActiZ: drie pijlers zijn van belang:

1 Preventie en vroegdiagnostiek
2 De juiste zorg op het juiste moment
3 Waardigheid en vitaliteit

"Denk aan de inzet van E-health toepassingen, zoals beeldzorg. Door vroegsignalering in de eerste lijn en preventie via een wijkgerichte aanpak kunnen klachten die tot een spoedopname leiden voorkomen worden."

Testimonials

Beeldzorg 2.0 Kenmerken

Bring Your Own Device op Android & Apple smartphones, tablets en via uw webbrowser op elke computer.

Veilig

Ons managementsysteem is beoordeeld en in overeenstemming met de eisen van de normen NEN 7510 en ISO 27001. Inclusief hosting in Europa. Certificaat NEN 7510 Certificaat ISO 27001

Generiek

Op alle smartphones, tablets en computers dezelfde vormgeving en functionaliteit. Herkenbaar en vertrouwd. Meer informatie? Download ons whitepaper.

Flexibel

Zoals bijvoorbeeld de koppeling met uw ECD: uw zorgmedewerker met uw ECD op de eigen tablet en de cliënt met de supereenvoudige Simpel-versie. Of het toevoegen van functionaliteit om uw zorgproces optimaal te laten verlopen.

Mobiléa op TV

Mobiléa en de Talant zorgcentrale op tv bij SBS6: ‘Samen Sterk’In Samen Sterk is te zien hoe in Nederland de zorgverlener en cliënt samen sterk kunnen staan. Mobiléa met Beeldzorg 2.0 is de innovatieve beeldbel oplossing die verder gaat dan het huidige beeldbellen.

Mobiléa wordt ingezet bij alle soorten zorgorganisaties.


U kunt per zorgtype eenvoudig een brochure downloaden. Het betreft de VVT oftewel ouderenzorg, de VG oftewel de gehandicaptenzorg en Mobiléa ten behoeve van beeldconsults zoals voor huisartsen en revalidatiecentra. Ook kan Mobiléa zorgen voor een totaaloplossing inclusief (thuis)alarmering, dwaaldetectie, sleutelkluis, leefstijlmonitoring en natuurlijk Beeldzorg. Hiermee kunnen we uw zorgorganisatie compleet ontzorgen.

Mobiele en vaste nummers bijschakelen.Download hiernaast onze whitepaper.
Direct contact? Dat kan per email info@mobilea.nl
of bel direct persoonlijk met Ronald de Vries via 0625 044 998.

Mobiléa toekomstvisie

De zorg wordt onbetaalbaar als er niets veranderd. De Nederlandse zorguitgaven zijn in 2018 gestegen naar 100 miljard euro. Dat is een stijging van 3 miljard ten opzichte van 2017. Al zes jaar op rij stijgen de zorgkosten minder hard dan de Nederlandse economie.

Mobiléa Beeldzorg 2.0:
Zorgpersoneelsinzet optimaliseren.
Kostenefficiënte inzet hardware.
Nieuwe toekomstbestendige omzet.

Mobiléa wordt continu uitgebreid met nieuwe functies:
zoals thuismeting, domotica en alarmering. Deze ontwikkeling is met het project Mobiléa 3.0 zekergesteld.

Demo, marktkansen en toekomstvisie.

Bewezen technologie:
Download hier onze klantcase Alliade.
Download hier onze klantcase Cosis.
Download hier onze klantcase Molendrift.
Download hier onze klantcase Isala Apotheek.

Voor uitleg over Beeldzorg 2.0 en om samen met u de toekomst te maken komen we graag bij u langs.

Neem vrijblijvend contact met ons op.