Leeuwarderweg 72 Hegedyk 9 Sneek 8601 ZR +31 515 700 290

De nieuwe generatie.
Werkt op ieders smartphone, tablet en computer:

Privacy Policy Mobiléa (english version 1.1, 06.2021)


Who we are
Mobiléa is the name of the online care platform to enable people to live independently at home for longer. Mobilea B.V. is the company where a team of developers, implementation specialists, product/business developers and marketers, in co-creation with healthcare organizations, develop new functionality on a daily basis to be able to perform care (supporting) tasks remotely.

NEN7510 and ISO27001 certified
Mobiléa B.V. is certified for healthcare in accordance with NEN7510 and ISO27001.

Website and privacy
Mobilea B.V. uses a website (www.mobilea.nl) to inform visitors and also to be able to log in to the care platform via this website. In addition, a cookie is used to recognize organizations such as companies that visit the website. No personal data is processed here. The software places a session ID cookie with visitors. This cookie 'lives' for half an hour and is a first party cookie. In addition, visitors can request a demo on the website. This application must be submitted to Mobilea B.V. as email. Contact is made based on the information provided by the visitor. If the visitor for Mobilea B.V. is an interesting prospect or becomes a customer, the contact details are stored in a CRM package. Only relevant information is stored here that is important for maintaining business contact.

Information you provide on the care platform and its use
Care platform Mobiléa aims to support clients in care, care professionals and the family, relatives, informal carers, friends and/or neighbors of the clients in the care process. Each participant can decide for themselves which personal data they wish to share on the platform. You can enter and delete this information yourself.
We only collect the information you provide when using your Mobilea account. The initiative comes from you. Only in this way can the functionality be tailored to you and really be of use to you. We only share personal information with people that you invite yourself or have invited through your healthcare organization/director. We do not sell or share this information to third parties without your permission. Mobilea thus works in accordance with the principle of 'Privacy by default': nothing must and is mandatory, unless the user or his/her director gives permission for this. Obviously, you must identify yourself if you want to make meaningful use of the network. Anonymous participation in the care platform is not possible.

Data storage security care platform
Security and privacy are top priorities at Mobilea care platform. Employees must always identify themselves in two ways to access the care platform. All suppliers are only admitted if they have concluded a processing agreement with us. Information is not shared or stored on servers outside of Europe. All communications between the components that are publicly available are over a secure connection, be it HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) or Websocket Secure (WSS). Components that can only be reached internally are over TCP/IP, but cannot be accessed from outside.

View data
You have the right to inspect, rectify or (under certain conditions) delete your personal data, to restrict processing, the right to object to the processing and the right to data portability. You have a right of complaint if you believe that Mobilea does not comply with the GDPR.

Functionality and retention period on healthcare platform
Mobiléa care platform has functionality via its own store. You decide which functionality you use and in what way. All functionality has been developed from the idea of ​​being able to offer you more self-reliance and remote care. Since Mobilea is a care platform that has to support a (potentially vulnerable) person in the care process, it is important that it can be used carefully.
This means that a link between the platform and an Electronic Client File (ECD), Electronic Patient File (EPD), alarms, lifestyle monitoring, wander detection or other supportive care technology is possible, but can only be realized under strict (privacy) conditions. You will always be asked for new permission for each added technology, if this link is desired.
Personal data is stored during use to be of service in the care process. As soon as Mobilea as a care platform is no longer actively used, the personal data will be removed from the active administration. The term is as of the earliest possible date, but no later than four weeks after the healthcare organization has indicated that it no longer provides care to the client in question or that the healthcare professional in question no longer works for the organization.
Contacts of the client, such as family/friends/neighbors, who have indicated that they want to help the client can unsubscribe and immediately afterwards the personal data will be deleted. Other personal data are kept as short as possible in accordance with the AVG as necessary for the purpose for which they were stored.

Changes
We will continue to update this document as new functionality is added all the time. The changes to this document will be reflected on this page. In case of important changes you will receive an email at the email address you used to register.

Questions?
For questions, also with regard to privacy, you can contact us via info(at)mobilea(dot)nl.Mobiléa beeldzorg en beeldbellen

1 BEELDBELLEN & CHATTEN

Mobiléa gaat verder dan een beeldbelgesprek. Zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en verwanten kunnen op een eenvoudige manier met elkaar beeldbellen, chatten, informatie en bestanden uitwisselen, ongeacht het device dat ze gebruiken. Nieuwe hardware is niet nodig.

 • Eén op één + multiparty (beeld)bellen.
 • Via email meedoen in een (beeld)zorggesprek.
 • Basisalarmering en 24/7 medische backup.
 • Zorgcentralefunctie wachtrij en doorschakeling.
 • Toont wanneer iemand online is of is geweest.
 • Uitgebreide rapportages.
 • Gemiste gesprekken reminder.

2 Zorg op afstand functionaliteit

Cliënten begeleiden, bij medicatie toediening, therapietrouw, post doornemen, contact met instanties, eten koken, enz. Elkaar zien, instructies tonen en via een vast of mobiel nummer iemand bijschakelen.

 • Delen en tonen van informatie via video, foto, documenten en handelingsprotocol.
Schermsturing en schermovername
Mogelijkheid voor een centrale agenda

3 Gesynchroniseerde agenda

Gesynchroniseerd met andere agenda’s kan ieder kostenefficiënt samenwerken. De cliënt/patiënt ondersteund met wek-/slaapservice, dagstructuur en reminders. In de gewone en simpel view. Afspraken zijn door elke medewerker in te plannen. Familie kan eenvoudig bij het zorgproces worden betrokken.

 • Coördinatie binnen de gehele zorgdriehoek.
 • Diversiteit aan rechten en rollen instelbaar.

4 Mobiléa Simpel + Launcher

De super eenvoudige interface en automatische lock op Android devices. Niet meer verdwalen in een veelvoud aan Apps. Met één of twee keer klikken contact via beeldbellen en chatten. Of uw favoriete spelletje spelen.

 • In co-creatie met zorgorganisaties ontwikkeld.
 • Simpel en dus eenvoudig in gebruik.


Schermsturing en schermovername
Mogelijkheid voor een centrale agenda

5 Mobiléa BV
is NEN-ISO gecertificeerd.

 • Veilig conform de eisen van de zorg en wetgeving.
 • Gecertificeerd in overeenstemming met de eisen van de normen NEN 7510 en ISO 27001.

6 Dynamisch instelbaar op maat

Taal en tekstgrootte veranderen. Nieuwe functies geven. Rechten aanpassen. Routes en videokanalen aanreiken. Op de persoon meegroeiend of juist krimpend.

 • Functies en instellingen realtime op afstand aanpassen naar wens hulpbehoevende cliënt.
 • Optie voor het realtime koppelen aan een tolkenbureau.
Schermsturing en schermovername

Constructieve samenwerking in de zorgdriehoek:

Samen de zorg dragen.

Tussen cliënt en de zorg

Zorg op afstand. Kosten efficiëntie. Optimale personeelsinzet.

Tussen cliënt en de familie

Hulp op afstand. Snel en eenvoudig contact. Toegang tot informatie.

Tussen zorg en de familie

Betere contactopties. Efficiënte informatie deling. Mee kunnen helpen.

De zorgdriehoek.

Paul Blokhuis Staatssecretaris VWS

"Mensen die het moeilijk hebben moeten we helpen zodat ze zich thuisvoelen in onze samenleving en weer mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat we verbindingen leggen tussen mensen en zorg, die te vaak nog los van elkaar werken."

ActiZ: drie pijlers zijn van belang:

1 Preventie en vroegdiagnostiek
2 De juiste zorg op het juiste moment
3 Waardigheid en vitaliteit

"Denk aan de inzet van E-health toepassingen, zoals beeldzorg. Door vroegsignalering in de eerste lijn en preventie via een wijkgerichte aanpak kunnen klachten die tot een spoedopname leiden voorkomen worden."

Testimonials

Beeldzorg 2.0 Kenmerken

Bring Your Own Device op Android & Apple smartphones, tablets en via uw webbrowser op elke computer.

Veilig

Ons managementsysteem is beoordeeld en in overeenstemming met de eisen van de normen NEN 7510 en ISO 27001. Inclusief hosting in Europa. Certificaat NEN 7510 Certificaat ISO 27001

Generiek

Op alle smartphones, tablets en computers dezelfde vormgeving en functionaliteit. Herkenbaar en vertrouwd. Meer informatie? Download ons whitepaper.

Flexibel

Zoals bijvoorbeeld de koppeling met uw ECD: uw zorgmedewerker met uw ECD op de eigen tablet en de cliënt met de supereenvoudige Simpel-versie. Of het toevoegen van functionaliteit om uw zorgproces optimaal te laten verlopen.

Mobiléa op TV

Mobiléa en de Talant zorgcentrale op tv bij SBS6: ‘Samen Sterk’In Samen Sterk is te zien hoe in Nederland de zorgverlener en cliënt samen sterk kunnen staan. Mobiléa met Beeldzorg 2.0 is de innovatieve beeldbel oplossing die verder gaat dan het huidige beeldbellen.

Mobiléa is een bewezen zorgtoepassing bij alle soorten zorgorganisaties.


U kunt per zorgtype eenvoudig een brochure downloaden. Het betreft de VVT oftewel de ouderenzorg, de VG-GGZ-Jeugdzorg en Mobiléa ten behoeve van beeldconsults zoals voor huisartsen, arbodiensten en revalidatiecentra.

Onze Zorgcases Thuisbegeleiding en Wijkverpleging geven u informatie over de kwaliteitsverbetering en efficiencyslag die u met Mobiléa beeldzorg kunt maken.

Mobiele en vaste nummers bijschakelen.Download hiernaast onze whitepaper.
Direct contact? Dat kan per email info@mobilea.nl
of bel direct persoonlijk met Ronald de Vries via 0625 044 998.

Mobiléa toekomstvisie

De zorg wordt onbetaalbaar als er niets veranderd. De Nederlandse zorguitgaven zijn in 2018 gestegen naar 100 miljard euro. Dat is een stijging van 3 miljard ten opzichte van 2017. Al zes jaar op rij stijgen de zorgkosten minder hard dan de Nederlandse economie.

Mobiléa Beeldzorg 2.0:
Zorgpersoneelsinzet optimaliseren.
Kostenefficiënte inzet hardware.
Nieuwe toekomstbestendige omzet.

Mobiléa wordt continu uitgebreid met nieuwe functies:
zoals thuismeting, domotica en alarmering. Deze ontwikkeling is met het project Mobiléa 3.0 zekergesteld.