Privacy Policy

Wie we zijn

Mobiléa is de naam van het online zorgplatform om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Mobiléa B.V. is het bedrijf waar een team van ontwikkelaars, implementatiespecialisten, product/business developers en marketeers dagelijks in co-creatie met zorgorganisaties nieuwe functionaliteit ontwikkelt om op afstand zorg (ondersteunende) taken te kunnen verrichten.

NEN7510 and ISO27001 certified

Mobiléa B.V. is gecertificeerd voor de zorg conform NEN7510 en ISO27001.

Bezoek website en privacy

Mobiléa B.V. maakt gebruik van een website (www.mobilea.nl) om bezoekers te informeren en tevens om via deze website te kunnen inloggen op het zorgplatform. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een cookie om organisaties zoals bedrijven te herkennen die de website bezoeken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. De software plaatst een sessie ID cookie bij bezoekers. Deze cookie ‘leeft’ een half uur en is een first party cookie. Daarnaast kunnen bezoekers op de website een demo aanvragen. Deze aanvraag komt bij Mobiléa B.V. als email binnen. Op basis van de door de bezoeker zelf gegeven informatie wordt contact opgenomen. Indien de bezoeker voor Mobiléa B.V. een interessante prospect is of een klant wordt, dan worden de contactgegevens opgeslagen in een CRM-pakket. Hierin wordt alleen relevante informatie opgeslagen die van belang is voor het onderhouden van het zakelijk contact.

Informatie die u geeft op het zorgplatform en het gebruik hiervan

Zorgplatform Mobiléa heeft als doel cliënten in de zorg, zorgprofessionals en de familie, verwanten, mantelzorgers, vrienden en/of buren van de cliënten te ondersteunen in het zorgproces. Iedere deelnemer kan zelf bepalen welke persoonsgegevens zij wenst te delen op het platform. U kunt deze gegevens zelf invullen en weer verwijderen.

We verzamelen alleen de informatie die u zelf tijdens het gebruiken van uw Mobiléa-account geeft. Het initiatief gaat van u uit. Alleen op deze manier kan de functionaliteit op u worden afgestemd en u echt van nut zijn. We delen alleen persoonlijke informatie met mensen die u zelf uitnodigt of via uw zorgorganisatie/regisseur laat uitnodigen. We verkopen of delen deze informatie niet aan derden zonder uw toestemming. Mobiléa werkt daarmee conform het principe ‘Privacy by default’: niets moet en is verplicht, tenzij de gebruiker of zijn/haar regisseur daar toestemming voor geeft. Vanzelfsprekend moet u zich wel identificeren indien u een betekenisvol gebruik wil maken van het netwerk. Anoniem deelnemen aan het zorgplatform is niet mogelijk.

Data opslag beveiliging zorgplatform

Veiligheid en privacy staan bovenaan bij zorgplatform Mobiléa. Medewerkers moeten zich altijd op twee manieren identificeren om toegang te krijgen tot het zorgplatform. Alle toeleveranciers worden pas toegelaten indien ze een verwerkersovereenkomst met ons hebben afgesloten. Informatie wordt niet gedeeld of opgeslagen op servers buiten Europa. Alle communicatie tussen de componenten die publiekelijk beschikbaar zijn gaan over een beveiligde verbinding, het zij HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) of Websocket Secure (WSS). Componenten die enkel intern zijn te bereiken gaan over TCP/IP, maar kunnen niet vanaf buiten worden benaderd.

Inzage gegevens

U heeft het recht van inzage, rectificatie of (onder bepaalde voorwaarden) verwijdering van de persoonsgegevens, op beperking van de verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft een klachtrecht indien u van mening bent dat Mobilea zich niet houdt aan de AVG.

Functionaliteit en bewaartermijn op zorgplatform

Mobiléa zorgplatform beschikt over functionaliteit via een eigen store. U bepaalt zelf welke functionaliteit u gebruikt en op welke manier. Alle functionaliteit is ontwikkeld vanuit de gedachte om u meer zelfredzaamheid en zorg op afstand te kunnen bieden. Aangezien Mobiléa een zorgplatform is dat een (potentieel kwetsbare) persoon moet ondersteunen in het zorgproces is het belangrijk dat het zorgvuldig kan worden ingezet.

Dit betekent dat een koppeling tussen het platform en een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), alarmering, leefstijlmonitoring, dwaaldetectie of andere ondersteunende zorgtechnologie mogelijk is, maar slechts kan worden gerealiseerd onder strikte (privacy) voorwaarden. Per toegevoegde technologie zal u altijd om nieuwe toestemming worden gevraagd, mocht deze koppeling gewenst worden.

Persoonsgegevens worden tijdens het gebruik bewaard om dienstbaar te zijn in het zorgproces. Zodra Mobiléa als zorgplatform niet meer actief wordt ingezet zullen de persoonsgegevens uit de actieve administratie worden verwijderd. Termijn is per snelst mogelijke datum, maar uiterlijk binnen vier weken, nadat de zorgorganisatie heeft aangegeven geen zorg meer aan de betreffende cliënt te verlenen of dat de betreffende zorgprofessional niet meer voor de organisatie werkt.

Contacten van de cliënt, zoals familie/vrienden/buren, die hebben aangegeven de cliënt te willen helpen kunnen zichzelf afmelden en direct daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Overige persoonsgegevens worden conform de AVG zo kort mogelijk bewaard als noodzakelijk is voor het doel waarmee deze zijn opgeslagen.

Veranderingen

We zullen dit document verder aanvullen aangezien er steeds nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. De veranderingen aan dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke wijzigingen ontvangt u een email op het email-adres dat u heeft gebruikt om u te registreren.

Vragen?

Voor vragen, ook met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen via info(at)mobilea(dot)nl.