Loading...

Mobiléa ondersteunt ambulante zorg en veilig 24/7 beschermd wonen.

De Mobiléa-applicatie heeft zich bewezen in de ambulante en gehandicaptenzorg. Mobiléa biedt ook alle functionaliteit qua zorg-op-afstand om de cliënt ondersteunen in zelfstandig thuis wonen. Mobiléa is veilig conform NEN 7510-ISO 27001. Beeldzorg draagt bij in doelmatiger werken. Het zorgt voor meer tijd om de cliënt beter te begrijpen en zo de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

De voordelen van Mobiléa in de ambulante zorg

 • 1 systeem voor alle zorg-op-afstand: persoonlijk en in samenwerking met collega’s

 • Gekoppeld met ECD en andere systemen

 • Blended Zorg; fysiek bezoek en opties tot meer laagdrempelig contact

 • Veilig, waar nodig anoniem werken en onbereikbaar buiten werktijd

 • Tijdens een bezoek makkelijk ruggespraak houden of een MDO

 • Instanties, familie, buddy en/of huisarts eenvoudig bijschakelen

 • Via chat vragen uitzetten; ook aan verwanten en collega’s

 • Documenten delen, zoals brief van de gemeente of een gezond menu

De voordelen van Mobiléa bij 24/7 beschermd wonen

 • Eenvoudig en snel te bereiken achterwacht/zorgcentrale

 • Verbeteren van de zelfredzaamheid; zowel intra- als extramuraal

 • Met slimme functionaliteit verbinden aan familie, vrienden en verwanten

 • Eenzaamheid verminderen; via o.a. spellen, chat en beeldbellen veilig sociaal contact

 • Voorkomen onnodige reistijd naar specialist/behandelaar

 • Advies en instructie ter inzage krijgen

De unieke bundeling van zorgfunctionaliteit van Mobiléa:

 • De bediening is voor iedereen zeer begrijpelijk

 • Tijdens beeldzorg documenten tonen en telefoon bijschakelen

 • Koppeling met ECD, Omaha en/of planning mogelijkheden

 • Zorgprotocollen kunnen in samenspraak worden gevisualiseerd

 • Ondersteuning van ICT met o.a. koppelingen en uitrol devices

 • Ondersteuning management met rapportages

 • dagbesteding

Meer informatie over dit onderwerp:

Mobiléa-klantcase-Cosis-NEN7510-1

Klantcase Cosis:

Nieuwe technologie geeft meer vrijheid en gemak voor de cliënt. Sommige cliënten worden door de afstand ook mondiger.

Mobiléa maakt zorg op afstand werkend

Klantcase Alliade:

Het team van Mobiléa zorgt niet alleen voor een goed werkend zorgplatform, maar tevens voor de borging in de organisatie door aan te sluiten op ieders eisen qua technologie.

Ja, ik wil graag geheel vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp: