Loading...

Mobiléa beeldzorg als meerwaarde in de GGZ.

Het wordt steeds duidelijker dat het voor veel doelgroepen belangrijk is dat de hulpverlening in de ggz laagdrempeliger wordt aangeboden. In de eigen omgeving van de cliënt en zonder telkens te moeten reizen. Ook is het soms zinvol om op ad hoc basis kort contact te hebben. Beeldzorg creëert deze nieuwe mogelijkheden. Hierdoor kunnen we de zorg cliëntvriendelijker, effectiever en efficiënter vormgeve

Wat faciliteert Mobiléa in de GGZ?

 • Mee kunnen kijken en ‘live’ adviseren aan ouders en leerkrachten.

 • Begeleiden van cliënten bij exposure oefeningen.

 • Voor cliënten die vanwege langere reisduur moeilijk frequent kunnen afspreken.

 • Voor hoogfrequente contacten met jongvolwassenen in complexe situaties.

 • Voor tussentijds contact met dyslexie cliënten om hun oefeningen te bespreken.

Hoe ondersteunt Mobiléa in de GGZ?

 • Veel tijdswinst voor behandelaar en bespaart gemis aan school- of werktijd bij de cliënt.

 • Effectievere en efficiëntere behandeltrajecten via slimme combinaties van face to face en tussentijdse Beeldzorg contacten.

 • Efficiëntere inrichting van de interne werkbegeleiding en van coaching van hulpverleners in andere organisaties. Bijvoorbeeld via supervisie.

 • Effectievere vormgeving van observaties thuis, op school of op het werk. Minder inbreuk op de situatie en daardoor beter inzicht in hoe het er ‘normaal aan toe gaat’.

 • Doelgerichter ook in vragen en directe respons. Geen social talk en sneller verdiepend.

 • Mogelijkheden om ‘No Show’ te voorkomen.

De unieke bundeling van zorgfunctionaliteit van Mobiléa:

 • Plannen via agendasysteem en te koppelen met ECD

 • Tijdens beeldzorg document te tonen; zoals brief van gemeente

 • Tevens zijn instanties tijdens beeldzorg telefonisch bij te schakelen

 • Achterwacht functionaliteit om escalaties te voorkomen

Meer informatie over dit onderwerp:

Mobiléa-klantcase-Molendrift-NEN7510-1

Klantcase Molendrift:

Door het positieve resultaat in de praktijk gaan we Mobiléa nu organisatiebreed invoeren. Het zwaartepunt ligt daarbij op:

 1. Cliëntenzorg; frequenter contact en minder reistijd.
 2. Meekijken in de thuissituatie en online adviseren van ouders.
 3. Van afstand begeleiden van exposure oefeningen.
 4. Overleg tussen medewerkers vanuit verschillende vestigingen.

Ja, ik wil graag geheel vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp: