Loading...

Onze Beeldalarm oplossing is vanuit ons project “Ontwikkeling Beeldalarm 2.0” in het kader Versneller Innovatieve Ambities (VIA) doorontwikkeld.

Mobilea wordt nu als Beeldzorg applicatie succesvol ingezet bij diverse zorgorganisaties, waarbij het oudere zorgsystemen vervangt. Mobilea gaat verder dan een beeldbelgesprek. Zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en verwanten kunnen op een eenvoudige manier met elkaar beeldbellen, chatten, informatie en bestanden uitwisselen, ongeacht het device dat ze gebruiken. Hierdoor kan iedereen goed overweg met Mobilea. Met het unieke slimme totaalpakket aan eHealth-oplossingen, dat niet alleen eenvoudig in gebruik is, maar ook nog eens alle functionaliteiten met elkaar verbindt, heeft Mobilea als doel om marktleider in de zorg te worden.

De aanleiding van het project is

Het gezondheidszorgsysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan, zowel qua bekostiging als qua personele capaciteit. Oorzaken hiervan zijn meer ouderen en meer ouderen die langer thuis wonen, minder jongeren en een toenemend aantal mensen met chronische en ouderdomsziekten, in combinatie met flinke bezuinigingen in de zorg. De opkomst van digitale zorg (i.e. e-health) biedt grote kansen voor deze uitdagingen, zoals het vergemakkelijken van communicatie, meer eigen regie voor de patiënt, meer doen aan preventie of andere vormen van persoonsgerichte zorg. Met deze trend in opkomst en een maatschappij die momenteel volop in het teken staat van de transitie van analoog naar digitaal, verloopt de opschaling in het gebruik van digitale zorg nog niet altijd even soepel en wordt de potentie van e-health tot op heden bij lange na nog niet benut. Mobilea BV (hierna: Mobilea) ziet grote kansen in de opschaling van e-health en heeft in de afgelopen jaren reeds veel impact gemaakt met haar innovatieve digitale zorgplatform voor beeldzorg.

De EU financiert ons project vanuit haar antwoord op de COVID-19-pandemie.