Loading...

Wijkverpleging bij 1000 clienten 7528 uur doelmatiger met Beeldzorg

Deels op afstand en altijd dichtbij. De zorg krijgt oplossingen om de cliënt te ondersteunen in langer zelfredzaam thuis wonen. Daarvoor hebben we Mobiléa ontwikkeld. Pure eenvoud in Beeldzorg. Wij bieden zorgtoepassingen op afstand. Hierdoor komt er meer zorgtijd vrij om de cliënt beter te begrijpen en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De voordelen van Mobiléa voor zorgmedewerkers:

 • Blended Zorg mogelijk maken; fysiek bezoek en regelmatig contact op afstand

 • De situatie van de cliënt eenvoudig en snel kunnen monitoren

 • Veilig kunnen werken en onbereikbaar (echt vrij) buiten werktijd

 • Tijdens een bezoek eenvoudig ruggespraak/MDO toepassen

 • Zorgtoepassingen op afstand uitvoeren zoals medicijn/wondcontroles

 • Behandelaren, POH en/of huisarts kunnen bijschakelen

 • Via chat vragen uitzetten aan de mantelzorg

 • Foto’s maken, zoals van een wond, en deze veilig kunnen delen

De voordelen van Mobiléa voor cliënten:

 • Samen kwaliteitsdoelen stellen vanuit positieve gezondheid

 • Positieve zorg door te werken aan meer zelfregie

 • Intramurale opname kan langer worden uitgesteld

 • Eenvoudig verbinden met familie, vrienden en mantelzorg

 • Eenzaamheid verminderen; eenvoudig zelf kunnen chatten en beeldbellen

 • Eenvoudig zelf kunnen luisteren naar de kerktelefoon, radio, hoorspelen, enz.

 • Online dagbesteding mogelijkheden

 • Geen onnodige reistijd naar een specialist of behandelaar

 • Eenvoudig en snel te bereiken achterwacht of zorgcentrale

Dit maakt Mobiléa uniek:

Door de vele voordelen voor zowel medewerkers als cliënten, is Mobiléa uitermate geschikt om in te zetten in de wijkverpleging. Naast de bovengenoemde voordelen kunt u ook denken aan de koppeling met uw ECD en het kunnen tonen van zorgtoepassingen via een zorgprotocol. Uw management wordt ondersteund met gebruikers rapportages.

De Simpel-interface van Mobiléa is begrijpelijk voor de cliënt. Ook voor medewerkers is het gebruik van Mobiléa eenvoudig en snel te leren. Naast de eenvoudig te gebruiken interface, zijn er uitgebreidere mogelijkheden, zoals het bijschakelen van instanties en achterwacht-functionaliteit zodat escalaties kunnen worden voorkomen.

Meer informatie over dit onderwerp:

Mobiléa-klantcase-Wijkverpleging-NEN7510-1

Klantcase Wijkverpleging:

Mobiléa Beeldzorg levert een bijdrage aan het langer zelfstandig leven en het bevorderen van sociale contact. Ook zorgt Beeldzorg voor aantoonbaar lagere kosten. Samen met de betrokkenen zoeken we naar een goede balans tussen de Beeldzorg en bezoek aan huis. Een strakke aansturing van dit proces is belangrijk om de gestelde doelen te behalen.

Ja, ik wil graag geheel vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp:

  Loading...
  Loading...